Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Konkursy na świadczenia zdrowotne
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluKonkursy na świadczenia zdrowotne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulisrtyki przez lekarza specjalistę2019-09-30
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-30
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zxdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę pełniącego funkcje Zastępcy Kierownika Oddziału2019-09-30
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-30
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych , dyżury przez lekarzy specjalistów w Oddziale Nefrologii2019-09-30
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-30
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-16

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi Oddziale Nefrologii2019-09-30
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-30
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-16

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarzy w trakcie specjalizacji kwalifikacja do zabiegów zaćmy2019-09-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-08

Konkurs naudzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek ratunkowy, odcinek internistyczny2019-09-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-10-16
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-10-23
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-10-29
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-31

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego2019-09-26
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-26
  » Klauzula informacyjna 2019-09-26
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu 2019-10-02
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-10-10

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej2019-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-06
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie laryngologii 2019-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-06
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie gastroenterologii2019-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-06
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Laryngologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-08-22
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-22
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-08-22
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownią Laserową w zakresie wykonywania zabiegów laseroterapii.2019-08-19
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-19
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-08-19
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-09-06
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-09-12
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrzych w Oddziele Nefrologii2019-08-08
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-08-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek ratunkowy przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej2019-08-05
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-05
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-08-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych u pacjentów podczas badania kolonoskopowego w znieczuleniu realizowanych w ramach projektu pn. STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO-program zdrowotny 2019-07-25
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-25
  » Ogłoszenie o odwołaniu konkursu 2019-08-01

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-07-24
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjlaistę w zakresie neurochirurgii na realizację procedur stereotaktycznych w ramach pakietu onkologicznego i stereotaksji czynnościowej.2019-07-12
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-12
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-07-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-08-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii w zkresie dyżurów neurochirurgicznych pod nadzorem lekarza specjalisty dla lekarza powyżej drugiego roku szkolenia z neurochirurgii2019-07-04
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-04
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-07-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej2019-06-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii przez lekarzy specjalistów2019-06-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-09

Konkurs na udzielanie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania aparatów ortodontycznych i protez zębowych2019-06-21
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-21
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej w Oddziale Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-06-14
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-17
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Kardiologii przez lekarza specjaliste w dziedzinie kardiologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-06-11
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-11
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz dyżurów w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjaliste2019-06-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziale Pediatrii przez lekarza specjalistę2019-06-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w O.Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przez lekarza specjalistę pełniacego funkcję Kierownika Oddziału2019-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-07
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.10.31 12:17