Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2019 R.2019-02-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-21


TLZP/2-23/233/97/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - OAiIT Dzieci.2019-09-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-08
  »  otwarcie ofert   2019-11-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-11-26
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-09-30
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-09-30

TLZP/2-23/233/93/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego - perfuzja2019-09-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-26
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-23
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-10
  »  otwarcie ofert   2019-10-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-12-18
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-12-19
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-09-26
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-09-26

TLZP/2-23/233/94/2019 Zakup i dostawa testów i materiałów do wykrywania antygenów i mechanizmów oporności dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii USK w Opolu.2019-09-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-10-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-25
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-01
  »  otwarcie ofert   2019-10-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-25

TLZP/2-23/233/91/2019 Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów i wzorców dla potrzeb Pracowni Toksykologii.2019-09-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-17
  »  otwarcie ofert   2019-09-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-30

TLZP/2-23/233/89/2019 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu rentgenowskiego typu ramię C wraz ze stołem z pływającym blatem z przeszkoleniem personelu z obsługi dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii.2019-09-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-10-02
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-26
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-26
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-23
  »  otwarcie ofert   2019-10-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-29
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-09-11
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-09-11

TLZP/2-23/233/84/2019 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem respiratora transportowego dla dzieci wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2019-09-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-19
  »  otwarcie ofert   2019-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-31
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-09-10
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-09-10

TLZP/2-23/233/90/2019 Zakup i dostawa laptopa z oprogramowaniem w ramach kosztów pośrednich dla projektu p.n. „STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”.2019-09-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-09
  »  otwarcie ofert   2019-09-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-23

TLZP/2-23/233/88/2019 Zakup, dostawa, montaż fotela do pobierania krwi obustronnego wraz z przeszkoleniem personeluz obsługi w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. 2019-09-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-06
  »  otwarcie ofert   2019-10-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-17
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-09-06
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-09-06

TLZP/2-23/233/86/2019 zakup i dostawa neurostymulatorów przeciwbólowych2019-09-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-05
  »  otwarcie ofert   2019-10-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-11
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-09-05
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-09-05

TLZP/2-23/233/87/2019 Remont pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii w ramach projektu pn.: „Stop dla raka jelita grubego”.2019-08-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-17

TLZP/2-23/233/83/2019 Zakup i dostawa sprzętu ortopedycznego dla potrzeb Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej USK w Opolu.2019-08-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-29
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-29
  »  otwarcie ofert   2019-09-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-17

TLZP/2-23/233/85/2019Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem personelu z jego obsługi w ramach zadania nr 2 dla projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO2019-08-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-26
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-26
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-04
  »  otwarcie ofert   2019-09-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-18

TLZP/2-23/233/82/2019 Wykonanie rocznego przeglądu technicznego sprzętu medycznego dla potrzeb Uniwersyteckiego SzpitalaKlinicznego w Opolu.2019-08-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-23
  »  otwarcie ofert   2019-09-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-19

TLZP/2-23/233/78/2019 Usługa opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2019-08-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-20
  »  otwarcie ofert   2019-08-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-05

TLZP/2-23/233/73/2019 Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Urazowo – Ortopedycznego (1/2 oddziału – strona prawa + pomieszczenia administracji) w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efe2019-08-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-03
  »  otwarcie ofert   2019-09-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-04
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-10-04

TLZP/2-23/233/68/2019 „Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności działania 2019-08-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-19
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-09-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-08-19
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-12
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-03
  »  otwarcie ofert   2019-09-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-11

TLZP/2-23/233/81/2019 Zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby USK w Opolu przez okres 24 miesięcy2019-08-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-19
  »  otwarcie ofert   2019-08-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-05

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. TLZP/2-23/233/80/20192019-08-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-09-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-09-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-27
  »  otwarcie ofert   2019-09-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-23
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-08-16
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-08-16

TLZP/2-23/233/79/2019 Zakup i dostawa, montaż wyposażenia meblowego w standardzie mebli gabinetowych dla dwóch pomieszczeń kadry zarzadzającej USK w Opolu2019-08-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-09
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-12
  »  otwarcie ofert   2019-08-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-05

TLZP/2-23/233/77/2019 Zakup licencji i budowa nawigacji wewnątrzbudynkowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu(wdrożenie, uruchomienie, szkolenie, przekazanie do użytkowania)2019-08-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-09
  »  otwarcie ofert   2019-09-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-07
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-08-09
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-08-09

TLZP/2-23/233/76/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku2019-07-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-23
  »  otwarcie ofert   2019-09-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-24
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-25
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-25

TLZP/2-23/233/75/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. dla potrzeb Bloku Operacyjnego2019-07-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-24
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-13
  »  otwarcie ofert   2019-08-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-13
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-24
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-24

TLZP/2-23/233/74/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Tlenoterapia2019-07-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-24
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-23
  »  otwarcie ofert   2019-08-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-17
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-24
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-24

TLZP/2-23/233/72/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Infuzja2019-07-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-24
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-08-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-07-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-24
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-24
  »  otwarcie ofert   2019-08-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-10-11
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-24
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-24

TLZP/2-23/233/71/2019 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni dezynfektora wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi .2019-07-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-07-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-29
  »  otwarcie ofert   2019-08-01
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-20

Przeprowadzenie 45 konferencji na terenie Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”2019-07-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-19
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-18
  »  otwarcie ofert   2019-07-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-19

TLZP/2-23/233/69/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeszkolenie personelu z obsługi wramach zadania nr 1 dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego OddziałuRatunkowego w Uniwersytecki2019-07-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-12
  »  pytania i odpowiedzi   2019-08-01
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-26
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-16
  »  otwarcie ofert   2019-08-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-30
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-12
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-12

TLZP/2-23/233/65/2019 Zakup i dostawa Środka do przygotowania pacjenta do kolonoskopii w ramach projektu pn. Stop dla raka jelita grubego program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG zadanie nr 4.1 RPOP.07.04.00-16-0003/18-002019-07-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-12
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-26
  »  otwarcie ofert   2019-08-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-29
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-12
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-12

TLZP/2-23/233/66/2019 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Zakładu Mikrobiologii.2019-07-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-07-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-17
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-15
  »  otwarcie ofert   2019-07-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-30

Zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. - anestezjologia2019-07-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-29
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-25
  »  otwarcie ofert   2019-08-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-24
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-11
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-11

Remont pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii w ramach zadania 1 dla projektu pn.: „Stop dla raka jelita grubego”- program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG2019-07-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-07-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-07-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-07-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-25

TLZP/2-23/233/59/2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ2019-07-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-05
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-07-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-19
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-16
  »  otwarcie ofert   2019-08-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-09-05
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-05
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-05

TLZP/2-23/233/61/2019 Zakup, dostawa, montaż fotela do pobierania krwi obustronnego wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-07-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-16
  »  otwarcie ofert   2019-08-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-09
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-03
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-03

TLZP/2-23/233/62/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z pulsoksymetrem – 2 szt. wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.2019-07-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-08
  »  otwarcie ofert   2019-08-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-22
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-03
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-03

TLZP/2-23/233/63/19 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie gastroskopów kompatybilnych z posiadanymi procesorami wraz zprzeszkoleniem personelu z obsługi.2019-07-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-07-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-07-03
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-23
  »  otwarcie ofert   2019-08-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-22
  »  JEDZ i klucz publiczny 2019-07-03
      »  JEDZ i klucz publiczny   2019-07-03

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi .2019-06-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-26
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-27
  »  otwarcie ofert   2019-07-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-09

TLZP/2-23/233/58/2019 zakup i dostawa bielizny i obłożeń j.u.2019-06-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-07-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-07-01
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-27
  »  otwarcie ofert   2019-07-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-16

TLZP/2-23/233/56/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do znieczulania z monitorem funkcji życiowych wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 2019-06-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-24
  »  otwarcie ofert   2019-07-01
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-12

TLZP/2-23/233/57/2019 Remont pomieszczenia WC pod potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych poddawanych badaniom kolonoskopii projektu pn.: „Stop dla raka jelita grubego”2019-06-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-19
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-05

TLZP/2-23/233/52/2019 Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniempersonelu z jego obsługi w ramach zadania nr 2 dla projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego” –program zdrowotny przeciwdział2019-06-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-07
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-07
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-25
  »  otwarcie ofert   2019-07-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-08-09

TLZP/2-23/233/54/2019 Zakup i dostawa przeciwciał odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do badań immunohistochemicznych dla potrzeb USK w Opolu.2019-06-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-26
  »  otwarcie ofert   2019-07-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-31

Dialog techniczny - Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów, obiadów pracowniczych oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności na bazie oddanych w odpłatne użytkowanie pomieszczeń2019-06-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-06-03

TLZP/2-23/233/55/2019 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Okulistyki oraz do dwóch pomieszczeń Oddziału Laryngologii2019-05-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-06-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-30
  »  otwarcie ofert   2019-06-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-25

TLZP/2-23/233/53/2019 Zakup i dostawa foteli obrotowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2019-05-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-06-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-04
  »  otwarcie ofert   2019-06-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-26

Zakup i dostawa podłoży do posiewów krwi wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora do monitorowania posiewów przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi TLZP/2-23/233/51/20192019-05-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-29
  »  otwarcie ofert   2019-06-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-13

TLZP/2-23/233/49/2019 Zakup i dostawa zestawu do przeprowadzenia oksygenacji pozaustrojowej (ECMO)2019-05-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-23
  »  otwarcie ofert   2019-05-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-30

TLZP/2-23/233/50/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i produktów do prowadzenia terapii podciśnieniowej ran w OddzialeKardiochirurgii i na Bloku Operacyjnym wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.2019-05-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-17
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-24
  »  otwarcie ofert   2019-06-24
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-09

TLZP/2-23/233/44/2019 Zakup i dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z dzierżawą urządzeń oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.2019-05-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-24
  »  otwarcie ofert   2019-06-18

TLZP/2-23/233/45/2019 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Okulistyki oraz do dwóch pomieszczeń Oddziału Laryngologii2019-05-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17
  »  otwarcie ofert   2019-05-29
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-30

TLZP/2-23/233/48/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. 2019-05-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-04
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-19

TLZP/2-23/233/46/2019 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu ( dla zadania 1 i 2) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2019-05-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-28
  »  otwarcie ofert   2019-06-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-26

TLZP/2-23/233/47/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2019-05-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-29
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-24
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17
  »  otwarcie ofert   2019-06-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-25

TLZP/2-23/233/41/2019 Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-05-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-06-03
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-15
  »  otwarcie ofert   2019-06-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-06-21
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-07-03

TLZP/2-23/233/42/2019 zakup i dostawa warzyw i owoców2019-05-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-06
  »  otwarcie ofert   2019-05-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-28

TLZP/2-23/233/43/2019 zakup i dostawa sprzetu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Neurochirurgii2019-04-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17
  »  otwarcie ofert   2019-06-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-11

TLZP/2-23/233/38/2019 zakup i dostawa sprzetu elektronicznego (komputery; monitory)2019-04-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-23
  »  otwarcie ofert   2019-04-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-14

TLZP/2-23/233/37/2019 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem stołu operacyjnego wraz z przeszkoleniem personelu zobsługi.2019-04-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-02
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  otwarcie ofert   2019-06-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-07-04

LZP/2-23/233/35/2019 Zakup i dostawa koncentratów do hemodializ 2019-04-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-02
  »  otwarcie ofert   2019-05-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-16

TLZP/2-23/233/36/2019 Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen ciekły medyczny na okres 24 miesięcy.2019-03-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-04-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-08

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-03-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-04-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-07

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń okulistycznych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-03-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-24
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-27
  »  otwarcie ofert   2019-04-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-20

Wykonanie przebudowy Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu2019-03-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-15
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-03-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-29
  »  otwarcie ofert   2019-04-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-28

TLZP/2-23/233/30/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki2019-03-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-04-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-23


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.12.18 14:52